Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Geen nieuwsberichten

Tekst

En Hij (Jezus) zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Luc. 24:25-27

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Eredienst

  • zondag 26 maart 10:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Bram Krol (Gorinchem)

Maaltijd des Heren

Bijbelstudie

  • donderdag 30 maart 20:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Evert van Rooijen (Noordeloos)

Meer agenda-items