Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Nieuw bericht

Zondag 10 december spreekt Maarten Blom, aanvang tien uur.

Tekst

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Nieuw bericht

Hebreeuwse les 2023

Na enkele jaren gaat de leeskring Hebreeuws weer verder in het eerste hoofdstuk van Genesis.

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.


Geloofsbelijdenis Meer lezen over de diensten

Agenda

uur
Kring & bidstond
uur
Eredienst (Tweede advent)
uur
Eredienst (Kerst)

Tekst

Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Nieuw bericht

Begroting 2024

De begroting van 2024 is goedgekeurd door de leden. U vindt deze onder financiën.

Nieuw bericht

De tieners hebben de liederen voor de eredienst van 3 september uitgekozen rond het thema "Uw trouw & goedheid".

Nieuw bericht

Bijbelstudies najaar 2023

Vanaf september 2023 pakken wij de draad weer op in het Koningenboek. Het onderwerp van de serie Bijbelstudies is de profetengeschiedenis van Elisa.

Tekst

Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde. Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.

Nieuw bericht

Begroting 2023

De begroting van 2023 is goedgekeurd door de leden. U vindt deze onder financiën.

Colofon

Adres

Christengemeente Bodegraven De Bron

Oranjelaan 2

2411 VZ Bodegraven


E-mail

info@christengemeentebodegraven.nl


Bank

Christengemeente De Bron Bodegraven

NL03 RABO 0305.8799.95

KvK: 63189224


Meer contactgegevens Routebeschrijving