Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Geen nieuwsberichten

Tekst

Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

Mat. 1:21-23

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Eredienst

  • zondag 5 december 10:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Frans Koopmans (Ridderkerk)

2e Advent Maaltijd des Heren

Bijbelstudie

  • dinsdag 7 december 20:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Evert van Rooijen (Noordeloos)

Meer agenda-items