Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Geen nieuwsberichten

Tekst

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Hand. 1:8

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Eredienst

  • zondag 23 mei 10:00
  • locatie: Speel- en Werkhoeve
  • spreker: Maarten Blom (Bodegraven)

Pinksteren Maaltijd des Heren

Meer agenda-items