Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Geen nieuwsberichten

Tekst

Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.

Joël 2:13

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Bidstond

  • donderdag 11 augustus 20:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron

Eredienst

  • zondag 14 augustus 10:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Piet van der Wolf (Reeuwijk)

Maaltijd des Heren

Meer agenda-items