Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Geen nieuwsberichten

Tekst

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

Jes. 40:1-2

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Bijbelstudie

  • donderdag 6 oktober 20:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Evert van Rooijen (Noordeloos)

Eredienst

  • zondag 9 oktober 10:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Rob van Asperen (Barendrecht)

Maaltijd des Heren

Meer agenda-items