Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Geen nieuwsberichten

Tekst

Maar, als Hij hun benauwdheid zag, wanneer Hij hun gejammer hoorde, dan gedacht Hij te hunnen gunste aan zijn verbond, en had deernis naar zijn grote goedertierenheid.

Ps 106:44-45

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Eredienst

  • zondag 3 juli 10:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Maarten Blom (Bodegraven)

Maaltijd des Heren

Bijbelstudie

  • dinsdag 5 juli 20:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Evert van Rooijen (Noordeloos)

Meer agenda-items