Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Nieuw bericht

Deze zondag om 10.00 uur is er eredienst in de Bron. De spreker is Dick Pieterman. Ook gedenken wij dan in het bijzonder de kruisdood van de Here Jezus tijdens het Avondmaal.

Tekst

Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Nieuw bericht

De tieners hebben de liederen voor de eredienst van 3 september uitgekozen rond het thema "Uw trouw & goedheid".

Nieuw bericht

Bijbelstudies najaar 2023

Vanaf september 2023 pakken wij de draad weer op in het Koningenboek. Het onderwerp van de serie Bijbelstudies is de profetengeschiedenis van Elisa.

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.


Geloofsbelijdenis Meer lezen over de diensten

Agenda

uur
Eredienst
uur
Kring & bidstond

Oktober

uur
Bijbelstudie

Tekst

Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde. Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.

Tekst

En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Nieuw bericht

Begroting 2023

De begroting van 2023 is goedgekeurd door de leden. U vindt deze onder financiƫn.

Colofon

Adres

Christengemeente Bodegraven De Bron

Oranjelaan 2

2411 VZ Bodegraven


E-mail

info@christengemeentebodegraven.nl


Bank

Christengemeente De Bron Bodegraven

NL03 RABO 0305.8799.95

KvK: 63189224


Meer contactgegevens Routebeschrijving