BELANGRIJKE WAARSCHUWING: Momenteel wordt onderhoud gepleegd aan de website, waardoor bepaalde pagina's tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn.

Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Tekst

Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.

Nieuw bericht

Op 4 juni spreekt Maarten Blom tijdens de eredienst, aanvang 10.00 uur.

Nieuw bericht

Begroting 2023

De begroting van 2023 is goedgekeurd door de leden. U vindt deze onder financiƫn.

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.


Geloofsbelijdenis Meer lezen over de diensten

Agenda


Juni

uur
Bijbelstudie
uur
Eredienst

Tekst

En Hij (Jezus) zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Tekst

Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Colofon

Adres

Christengemeente Bodegraven De Bron

Oranjelaan 2

2411 VZ Bodegraven


E-mail

info@christengemeentebodegraven.nl


Bank

Christengemeente De Bron Bodegraven

NL03 RABO 0305.8799.95

KvK: 63189224


Meer contactgegevens Routebeschrijving